Independent Artists

Vinhara Saputhantiri

GK

Steve Cliff

Jeevanandhan Ram

Thusha Leeban

Deyo

AJ Shangarjan

Shameel J

Amalraj Sivaraj

 

CV Laksh

Sagishna Xavier

Akshayaa

Ragu Branavan

NM Linges

Suresh SK

Scorch

Vijen

Mr. Local Vocal

Praveen Ram

Kajeepan Selvam

Thurai Marcus

Theeson

Diwakar

Aathi

Easy Chilla

Angeli

Praveen Gunendran

SemiNote

InFuze

Shriram Sachi

Sukanya Varadharajan

Trista Suke

Amila Sandaruwan